Học phí, hỗ trợ tài chính và chính sách hoàn trả

27-tháng Thạc sĩ Khoa học Y tế: Tổng số Đơn vị Học tập: 101

Chi phí tham dự là ước tính tổng chi phí cho một sinh viên theo học Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew (CDU) trong một thời gian ghi danh nhất định và được sử dụng để tính toán điều kiện hỗ trợ tài chính. Các bảng được đăng bên dưới đại diện cho phân bổ ngân sách cho năm học 2017 - 2018 cho Chương trình Trợ lý Thầy thuốc Khoa học Y tế.

Tổng số bao gồm học phí và lệ phí, sách vở, đồ ăn, nhà ở, phương tiện chuyên chở và các chi phí đi học cần thiết khác. Xin lưu ý, tất cả học phí và lệ phí phải được coi là ước tính và hiện tại tại thời điểm xuất bản. Học phí và lệ phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Để biết chính sách và thủ tục hoàn trả học phí, vui lòng tham khảo danh mục trường đại học gần đây nhất @ Danh mục Đại học .

2018-2019 CDU Chi phí tham dự - Chương trình Trợ lý Thầy thuốc Khoa học Y tế

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn phòng đăng ký CDU tại (323) 357-3675.