Công nghệ bắt buộc

Tất cả sinh viên Chương trình PA được yêu cầu sở hữu iPad và nên có chúng tại thời điểm Định hướng sinh viên mới trong tuần đầu tiên đến lớp. Sinh viên có thể mượn iPad từ chương trình trong suốt thời gian học tại CDU. Điện thoại thông minh và máy tính xách tay là bắt buộc và sẽ được sử dụng trong suốt Chương trình PA. Phát triển kỹ năng máy tính là rất quan trọng đối với sự thành công của sinh viên trong Chương trình PA và trong thực tế. Những kỹ năng này là cần thiết để giao tiếp kịp thời, truy cập và gửi bài tập, nghiên cứu và tối đa hóa trải nghiệm học tập tổng thể.

Mặc dù không phải là một yêu cầu nhập học, sinh viên dự kiến ​​sẽ có kỹ năng máy tính trong xử lý văn bản, email và duyệt Internet trước khi trúng tuyển. Học sinh sẽ cần có quyền truy cập Internet tại nơi cư trú trong suốt Chương trình PA.

Trường hỗ trợ các nền tảng PC và Apple và được bật 100% Wi-Fi. PC của bạn nên có dung lượng Wi-Fi.

Nhóm Hệ thống thông tin CDU sẵn sàng trợ giúp bạn! Vui lòng truy cập: