Công nghệ bắt buộc

Tất cả sinh viên chương trình PA được yêu cầu phải có máy tính xách tay và nên có chúng tại thời điểm định hướng học sinh mới trong tuần đầu tiên của lớp học. Điện thoại thông minh và iPad cũng được yêu cầu và sẽ được sử dụng trong suốt Chương trình PA. Phát triển kỹ năng máy tính là rất quan trọng đối với sự thành công của học sinh trong Chương trình PA và trong thực tế. Những kỹ năng này là cần thiết để giao tiếp kịp thời, tiếp cận và nộp bài tập, nghiên cứu và tối đa hóa trải nghiệm học tập tổng thể.

Mặc dù không phải là một yêu cầu để nhập học, sinh viên được kỳ vọng sẽ có kỹ năng máy tính trong xử lý văn bản, email và duyệt internet trước khi trúng tuyển. Sinh viên sẽ cần phải có quyền truy cập Internet tại nơi cư trú của họ trong suốt Chương trình PA.

Trường hỗ trợ các nền tảng PC và Apple và được kích hoạt tính năng 100 phần trăm wi-fi. PC của bạn nên có dung lượng wi-fi.
Nhóm Hệ thống thông tin CDU sẵn sàng trợ giúp bạn! Vui lòng truy cập: