Sự liên tục của các lớp học / Học tập thay thế

CDU đã đưa ra quyết định chuyển tất cả các hướng dẫn lớp học trực tuyến đến hết học kỳ mùa xuân. Do đó, các giảng viên đang chuẩn bị phân phối trực tuyến tài liệu khóa học mùa xuân.

Thông tin cho Khoa

Thông tin cho sinh viên

Đối với Khoa:

Tài nguyên của khoa cho giảng dạy trực tuyến bao gồm Bảng đen, Blackboard CollabISE (các khóa học video đồng bộ), Camtasia (Chụp bài giảng Powerpoint / Audio) và quay video bài giảng.

Các buổi đào tạo hiện đang được lên kế hoạch vào Thứ Năm ngày 12 tháng 2020 năm 12 từ 1-30: XNUMX giờ chiều Được cung cấp tại Trung tâm Tài nguyên Học tập Cobb (LRC).

Hỗ trợ với Bảng đen và các tài nguyên khác có sẵn từ Thư viện Khoa học Sức khỏe, cdublackboardsupport@conexu.edu, (323) 563-4866.

Tài nguyên bảng bổ sung

Trợ giúp truy cập MyCDU:

Tài nguyên giảng dạy

Dành cho sinh viên:

Hỗ trợ với Bảng đen và các tài nguyên khác có sẵn từ Thư viện Khoa học Sức khỏe, cdublackboardsupport@conexu.edu, (323) 563-4866.

Dịch vụ và hỗ trợ học tập cho sinh viên có sẵn từ Rhonda Jones, EdS, Chuyên gia học tập, rhondajones@cdrewu.edu, (323) 563-4806.

Các nguồn lực khác: