Phòng thí nghiệm CDU Mobile STEMM 

Phòng thí nghiệm CDU Mobile STEMM (CMSL) cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với chương trình STEMM chất lượng tập trung vào việc truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của các Nhà khoa học Nam Los Angeles. Chương trình này khuyến khích sinh viên tham gia vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nhằm loại bỏ sự chênh lệch trong chương trình giảng dạy Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học và Y học. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm học tập dựa trên tiêu chuẩn nâng cao cơ hội cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập xuất sắc. Mục tiêu bao trùm của chương trình là tăng số lượng thanh niên thiểu số hoàn thành đại học trong các lĩnh vực STEMM. 

Liên hệ chúng tôi: 
Hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 323-563-5800 hoặc gửi email đến msl@c rútu.edu nếu có câu hỏi về quy trình đăng ký hoặc với các câu hỏi chung về Mobile STEMM