Đại học Charles R. Drew / Phòng khám OASIS

Đại học Charles R. Drew / OASIS Clinic cung cấp xét nghiệm HIV nhanh miễn phí cho cư dân Quận Los Angeles. Xét nghiệm HIV là một dịch vụ cộng đồng thiết yếu, và nhận thức về tình trạng của bạn là bắt buộc để giảm lây truyền HIV / AIDS, đặc biệt là ở người da màu. Oasis cung cấp thử nghiệm miễn phí cùng với giới thiệu đến các chương trình chăm sóc theo dõi và tài nguyên cộng đồng. Thử nghiệm theo lệnh của tòa án, bao gồm cả Dịch vụ Giáo dục Sức khỏe và Giảm thiểu Rủi ro, có sẵn.

Đường 1807 E. 120th 
Los Angeles, CA 90059
(424) 338-2929
Liên hệ: John Forbes tại ext. 5812, hoặc johnforbes@cdrewu.edu

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều
Thứ Ba: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối
Thứ sáu 8 am đến 1 pm cho người lớn và 1 pm đến 4: 30 pm dành cho thanh thiếu niên lứa tuổi 18-24