Văn phòng Khoa

Chào mừng bạn đến với Văn phòng Khoa Nội vụ tại Đại học Y khoa (COM) tại Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew.
Mục tiêu của Khoa COM của Khoa là:

  • đạt được các kế hoạch chiến lược của CDU và COM liên quan đến các vấn đề khoa
  • hỗ trợ giảng viên để đạt được thành công trong học tập và chuyên nghiệp
  • hỗ trợ Trưởng khoa, Ban điều hành Khoa và các cuộc hẹn và Ủy ban xúc tiến trong các lĩnh vực liên quan đến giảng viên

Văn phòng Khoa Nội vụ (OFA) tại Đại học Y khoa cung cấp các dịch vụ sau:

  • Hỗ trợ hành chính trong tiến bộ học tập của giảng viên
  • Bộ phận hỗ trợ Ghế và văn phòng hành chính trong các vấn đề liên quan đến các cuộc hẹn và chương trình khuyến mãi của các giảng viên
  • Cộng tác với các thành viên nhóm COM khác để đáp ứng các kế hoạch chiến lược của CDU và COM
  • Cung cấp biểu mẫu và liên kết cho hành động học tập

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang chủ của Văn phòng Khoa và xem xét các thông tin và tài nguyên có sẵn cho bạn. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và mong được làm việc với bạn.

Ronald Edelstein, EdD
Senior Associate Dean
(323) 563-4980
ronaldedelstein@cdrewu.edu

Jackie Beaupre, BS
Giám đốc Khoa
(323) 563-5969
jackiebeaupre@cdrewu.edu

Nhấp vào bất kỳ liên kết nào bên dưới để biết thông tin và tài nguyên.