Chương trình tâm thần học

Đây là thời điểm quan trọng để xem xét bước vào lĩnh vực tâm thần học. Những tiến bộ trong khoa học thần kinh và nhu cầu về các chuyên gia trong y học hành vi đã tạo ra vô số cơ hội cho những người chọn làm công việc lâm sàng và nghiên cứu trong lĩnh vực này. Đồng thời, đất nước của chúng ta đang thiếu hụt đáng kể số lượng bác sĩ tâm thần trên tỷ lệ thường trú lý tưởng mà khoa học của chúng ta cho thấy là kết quả của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt ngay cả trước những thay đổi cuộc sống và đau thương mà tất cả chúng ta phải trải qua trong đại dịch này. 

Trong lịch sử, các nền văn hóa do dự trong việc tiếp nhận lĩnh vực y học này hoặc các cộng đồng luôn thiếu các nguồn lực cần thiết để đảm bảo nó, là cơ hội để chúng ta ngăn chặn chu kỳ kép của nhu cầu không được đáp ứng. Trong chương trình đào tạo y khoa sau đại học về tâm thần học tại CDU, chúng tôi có Chương trình Cư trú Tâm thần đang phát triển và Học bổng Tâm thần Trẻ em và Vị thành niên đang phát triển. Với hai chương trình này, chúng tôi mong muốn kết nối những người chưa được phục vụ với những nhà cung cấp tài năng và đam mê với những đột phá khoa học. 

Cho dù giải quyết các trường hợp nghiêm trọng hay làm cho hạnh phúc nói chung trở thành một mục tiêu chung và có thể đạt được hơn cho tất cả mọi người, về lâu dài, chúng tôi thấy chương trình của chúng tôi và những người học của nó tạo được dấu ấn tích cực trong lĩnh vực tâm thần học.