Cộng Đồng

Cư dân Drew làm việc chặt chẽ với các cộng đồng không được giám sát. Trong vòng quay của họ, họ đến thăm skidrow và cung cấp kiểm tra sức khỏe. Họ tham quan cộng đồng Watts và tìm hiểu về lịch sử của Trường. Họ được trình bày nhiều bài giảng, một số trong đó bao gồm những áp bức có hệ thống, sức khỏe cộng đồng, phân biệt chủng tộc trong y học và công bằng xã hội. Drew đã được hình thành để phản ứng với các cuộc nổi dậy của Watts, và điều cần thiết là cư dân phải là một phần của cộng đồng, và hiểu được tác động mà họ có.

Cộng Đồng

Cộng Đồng