Chủ tịch bộ môn

GHẾ

PHÒNG

E-MAIL

Lisa Barkley, MD

Tủ thuốc gia đình

lisabarkley@cdrewu.edu

Theodore Friedman, MD, PhD

Nội khoa

theodorefriedman@cdrewu.edu

Sebhat Afework, MD

OB / GYN

sebhatafework@cdrewu.edu

Richard Findlay, MD

Nhi khoa

richardfindlay@cdrewu.edu

David Martins, MD

Y tế dự phòng và xã hội

davidmartins@cdrewu.edu

Denese Shervington, MD, MPH

Tinh thần bịnh học

deneseshervington@cdrewu.edu

Eleby Washington, MD

Phẫu thuật

elitherwashington@cdrewu.edu