Ý nghĩa của khoản đóng góp của bạn 

Biết tác động của khoản đầu tư của bạn vào CDU

Hỗ trợ cho trường đại học giúp làm phong phú thêm trải nghiệm CDU bằng cách tài trợ học bổng và các chương trình đường ống, đảm bảo rằng sinh viên của chúng tôi có cơ hội không giới hạn trong STEM và không bị gián đoạn trong giáo dục nghề nghiệp y tế chất lượng cao. Nhấp vào hình ảnh bên dưới để xem Báo cáo tác động gần đây nhất của chúng tôi và xem số tiền của bạn đã hoạt động như thế nào.