Tin tức và sự kiện

Theo kịp với quà tặng đại học gần đây, từ thiện, sự kiện và nhiều hơn nữa. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sự kiện từ thiện của trường đại học sắp tới, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng tiến bộ chiến lược theo số (323) 357-3669 hoặc email adv Tiến@cdrewu.edu.

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội tài trợ sự kiện CDU, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Sự Kiện

Ngày 22 tháng 2021 năm 9, 00:XNUMX sáng : Bữa sáng của Tổng thống & Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo CDU về Bình đẳng Y tế và Công bằng Xã hội Trình bày bởi

Tin tức

Northrop Grumman $ 20,000 đến SSA-II - Tháng 2018 năm XNUMX

CDU nhận được gần 200 nghìn đô la hỗ trợ cho sự thành công của sinh viên và trường - tháng 2019 năm XNUMX

CDU nhận được gần 10 triệu đô la tiền tài trợ, tài trợ và quà tặng của nhà nước - tháng 2019 / tháng XNUMX năm XNUMX