Tin tức và sự kiện từ thiện

Quà tặng của trường đại học, Sự kiện từ thiện, v.v. 

Theo kịp với quà tặng đại học gần đây, từ thiện, sự kiện và nhiều hơn nữa. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sự kiện từ thiện của trường đại học sắp tới, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng tiến bộ chiến lược theo số (323) 357-3669 hoặc email adv Tiến@cdrewu.edu.

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội tài trợ sự kiện CDU, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Sự Kiện

Tin tức