Học viện cơ hội Public Health Academy

Học viện Cơ hội Học viện Y tế Công cộng (PHA) là một chương trình làm giàu, trong đó Học sinh Trung học quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các ngành nghề y tế công cộng phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho họ vào giáo dục đại học và xây dựng mạng lưới trong các ngành nghề y tế. Học sinh lớp 10 đến lớp 12 được chấp nhận tham gia chương trình này tham gia vào các trải nghiệm làm giàu giáo dục bao gồm chương trình hè 4 tuần có lương, thực tập, cố vấn, dạy kèm, giáo trình khóa học về sức khỏe tâm thần, luyện thi SAT và luyện thi đại học.

Ứng dụng chương trình - Đóng cửa. Các ứng dụng được mở từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX; người tham gia được chọn sẽ được thông báo vào tháng Năm.

Nhấp vào đây để áp dụng

Tham gia danh sách email của chúng tôi

Liên hệ chúng tôi: 
Gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 323-563-5800 hoặc gửi email alexiscabarga@cdrewu.edu với các câu hỏi về quy trình đăng ký hoặc với các câu hỏi PHA chung