Yêu cầu nhập học chương trình: Chương trình Cử nhân Khoa học Tâm lý chấp nhận đơn đăng ký của sinh viên năm nhất và sinh viên chuyển tiếp. Học sinh có thể chuyển tối đa 60 đơn vị vào chương trình.
Yêu cầu trúng tuyển:

  • Hoàn thành các ứng dụng cho nghiên cứu đại học
  • Một bài luận dài một trang mô tả sự quan tâm đến Chương trình cấp bằng Cử nhân Khoa học Tâm lý.
  • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường sau trung học đã tham dự
  • Điểm trung bình tối thiểu (GPA) của 2.5 (trên thang đo 4.0)
  • Điểm thi SAT hoặc ACT chính thức được khuyến nghị 
  • Khi nhập học, học sinh phải làm bài kiểm tra xếp lớp môn Toán, Viết và Đọc hiểu