thông tin bổ sung

  • Các ứng dụng được xem xét liên quan đến GPA tích lũy đại học và sau đại học và khoa học, kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, hoàn thành câu chuyện tường trình cá nhân và thư giới thiệu
  • Các cuộc phỏng vấn cá nhân được yêu cầu cho nhập học và sẽ được cung cấp cho các cá nhân đủ điều kiện nhất
  • Chương trình trợ lý bác sĩ không chấp nhận tín dụng chuyển tiền và không chấp nhận đơn đăng ký thi cử
  • Học sinh được chấp nhận vào chương trình PA được yêu cầu phải trải qua một cuộc điều tra nền hình sự trước khi tham gia chương trình
  • Điểm thi tốt nghiệp (GRE) là KHÔNG yêu cầu nhập học
  • Vui lòng truy cập của chúng tôi FAQ trang để biết thêm thông tin
  • Để biết thêm thông tin về chương trình hoặc để sắp xếp một chuyến thăm trường, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh sau đại học tại admissionsinfo@cdrewu.edu hoặc gọi (323) 563-4839

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn phòng đăng ký CDU tại (323) 563-4800.