Công nghệ bắt buộc

Tất cả sinh viên của Chương trình PA đều phải có iPad và phải có iPad vào thời điểm Định hướng Sinh viên Mới trong tuần đầu tiên của lớp học. Sinh viên có thể mượn iPad từ chương trình trong suốt thời gian học tại CDU. Điện thoại thông minh và máy tính xách tay là bắt buộc và sẽ được sử dụng trong suốt Chương trình PA. Phát triển các kỹ năng máy tính là rất quan trọng đối với sự thành công của học sinh trong Chương trình PA và trong thực tế. Những kỹ năng này cần thiết để giao tiếp kịp thời, tiếp cận bài tập và đệ trình, nghiên cứu và tối đa hóa kinh nghiệm học tập tổng thể.

Mặc dù không phải là một yêu cầu nhập học, sinh viên dự kiến ​​sẽ có kỹ năng máy tính trong xử lý văn bản, email và duyệt Internet trước khi trúng tuyển. Học sinh sẽ cần có quyền truy cập Internet tại nơi cư trú trong suốt Chương trình PA. 

Trường đại học hỗ trợ các nền tảng PC & Apple và được bật 100% Wi-Fi. PC của bạn phải có dung lượng Wi-Fi. 

Nhóm Hệ thống thông tin CDU sẵn sàng trợ giúp bạn! Vui lòng truy cập: