Yêu cầu tuyển sinh

Để đăng ký chương trình đại học hoặc chứng chỉ tại trường Cao đẳng Khoa học Y tế, sinh viên tương lai phải hoàn thành ứng dụng cho các nghiên cứu đại học trực tuyến. Cử nhân Khoa học trong Khoa học Dinh dưỡng và Hệ thống Thực phẩm Tuyển sinh Yêu cầu là:

  • Đơn xin nhập học đại học
  • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương GED
  • Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường trung học đã theo học
  • Tổng GPG của 2.5 trở lên
  • Một bài luận cá nhân mô tả động cơ và lý luận của sinh viên để đăng ký
  • Đối với học sinh THPT: SAT và / hoặc ACT (được khuyến nghị)
  • Sau khi chấp nhận, hoàn thành các kỳ thi Toán, Tiếng Anh, Hóa học và Sinh học.
  • Đối với sinh viên năm nhất: một năm của trường trung học sinh học, hóa học hoặc vật lý
  • Đối với sinh viên chuyển tiếp: hoàn thành hóa học giới thiệu và sinh học giới thiệu hoặc tương đương và không quá đơn vị 60 hoặc tín dụng chuyển khoản.