Chương trình nổi bật và mục tiêu học tập

Sinh viên tốt nghiệp của Chương trình Hệ thống Thực phẩm và Khoa học Dinh dưỡng phát triển kiến ​​thức và kỹ năng để:

  • Xác định các cơ sở sinh học và hóa học của các kết quả sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng.
  • Xác định bằng chứng và phương pháp tiếp cận hệ thống dinh dưỡng và thực phẩm dựa trên thực tế để giải quyết sự khác biệt về chế độ ăn uống và sức khỏe.
  • Mô tả mối quan hệ giữa các hệ thống thực phẩm với các yếu tố quyết định môi trường xã hội ảnh hưởng đến sự khác biệt trong chế độ ăn uống và sức khỏe.
  • Minh họa các giao điểm của các yếu tố hệ thống thực phẩm (tức là sản xuất, chế biến, phân phối, chuẩn bị, tiếp thị, tiêu thụ và xử lý) với đầy đủ chế độ ăn uống và sức khỏe.
  • Giải thích tác động của các lực lượng văn hóa và xã hội, các yếu tố môi trường, các chính sách liên quan đến dinh dưỡng thực phẩm và các phương pháp tiếp cận nhân quyền để mua thực phẩm đầy đủ và giá cả phải chăng cho các cá nhân và cộng đồng.
  • Áp dụng các khung hệ thống thực phẩm cộng đồng để đánh giá tính đầy đủ, khả năng chi trả của thực phẩm cho các cá nhân và cộng đồng khác nhau.