Mục tiêu, mục tiêu và kết quả học tập của học sinh

Mục tiêu và Mục tiêu của Chương trình

Mục tiêu 1: Để có được kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ của các ngành khoa học y sinh, cần thiết cho sự nghiệp trong ngành y tế.

 • Mục tiêu 1: Học sinh sẽ hoàn thành thành công các khóa học dựa trên các bài giảng về hóa sinh y học, di truyền học, bệnh truyền nhiễm và miễn dịch học.
 • Mục tiêu 2: Học sinh sẽ tham gia vào các trải nghiệm nghiên cứu dịch thuật.

Mục tiêu 2: Để nắm vững các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết cần thiết để truyền đạt kết quả của công việc học thuật.

 • Mục tiêu 1: Học sinh sẽ tham gia vào các câu lạc bộ CEAL và Journal.
 • Mục tiêu 2: Học sinh sẽ tham dự các cuộc họp khoa học.

Mục tiêu 3: Để phát triển năng lực trong nghiên cứu y sinh học.

 • Mục tiêu 1 Học sinh sẽ đạt được các kỹ năng trong việc thu thập tổ chức, đánh giá và phân tích dữ liệu.
 • Mục tiêu 2: Học sinh sẽ hoàn thành dự án nghiên cứu, viết luận án và bảo vệ công khai nghiên cứu.

Kết quả học tập của chương trình học sinh (PSLOs)

 1. Tổng hợp kiến ​​thức tiên tiến về y sinh học, tin sinh học và khoa học phiên dịch.
 2. Đánh giá và đánh giá những thách thức về sự khác biệt về sức khỏe trong cộng đồng và trên toàn cầu
 3. Phát triển các kỹ năng tư duy phê phán để áp dụng kiến ​​thức khoa học trong việc đánh giá văn học khoa học.
 4. Có được các kỹ năng để phát triển các giả thuyết, phân tích dữ liệu, giải thích và truyền đạt kết quả trong các ngành khoa học y sinh.
 5. Thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức cho tất cả các hoạt động chuyên môn trong khoa học y sinh và chăm sóc sức khỏe.