Chương trình BSPH chỉ chấp nhận đơn đăng ký trúng tuyển vào học kỳ mùa thu và mùa xuân. Để đăng ký chương trình đại học tại Đại học Khoa học Y tế, sinh viên tương lai phải hoàn thành đơn xin học đại học trực tuyến.

  • Đơn tuyển sinh đại học;
  • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương GED;
  • Điểm trung bình chung của 2.5 trở lên;
  • Một bài luận cá nhân mô tả động lực và lý do của sinh viên để theo đuổi bằng cấp y tế công cộng tại CDU;
  • Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường sau trung học đã theo học;
  • Đối với sinh viên chuyển trường, không quá đơn vị 60 của giờ tín dụng chuyển.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cô Claudia Corleto (323) 563-5890 hoặc qua email claudiacorleto@cdrewu.edu