Tài nguyên nhà ở

Chào mừng sư tử CDU! Đại học Charles R. Drew không cung cấp các lựa chọn nhà ở trong khuôn viên trường, cho phép sinh viên linh hoạt xác định nhà ở có thể đáp ứng nhu cầu và lối sống cụ thể của họ. Có một số lựa chọn nhà ở có sẵn trong và gần với cộng đồng Willowbrook mà những người tìm kiếm nhà ở có thể xem xét.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại homesresource@cdrewu.edu với bất kỳ câu hỏi hoặc nếu bạn cần hỗ trợ. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn hướng dẫn tìm kiếm và giúp bạn tìm ra lựa chọn nhà ở tốt nhất khi học tại CDU.