Liên hệ chúng tôi

Do COVID-19, Văn phòng hỗ trợ tài chính và học bổng sẽ bắt đầu chuyển sang công việc từ xa. Trong khung thời gian này, phương pháp tốt nhất để liên lạc với chúng tôi là thông qua email. Vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi tại finaid@cdrewu.edu nếu bạn cần hỗ trợ và / hoặc có câu hỏi liên quan đến hỗ trợ tài chính của bạn.

Chúng tôi mong chờ tin từ bạn! Dưới đây là một số cách để liên hệ với văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi nhanh nhất có thể.

Văn phòng Hỗ trợ Tài chính
Trung tâm dịch vụ tuyển sinh
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, California 90059
E-mail: finaid@cdrewu.edu
Điện thoại: (323) 563-4824
Thứ Hai-Thứ Sáu
8: 30am để 12: 00pm
2: 00pm đến 4: 30pm