Campus Tours

Các chuyến tham quan trong trường được tổ chức vài lần một tuần cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về các chương trình học tập và cuộc sống của CDU.

Lịch trình tour: (trừ ngày lễ)

  • Thứ Hai: 12 pm-1 pm
  • Thứ Tư: 4 pm-5 pm
  • Thứ Sáu: 11 am-12 pm;

Gặp gỡ ít nhất 5 phút trước khi bắt đầu chuyến tham quan của bạn tại Văn phòng Quản lý Tuyển sinh tại Xây dựng N

Trả lời tại đây:

Campus Location

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew
Dịch vụ quản lý tuyển sinh, Xây dựng N
1731 120th Street East
Los Angeles, CA 90059

Chúng tôi mong được gặp bạn trong khuôn viên trường!