Đóng góp tại đây cho Quỹ cầu khẩn cấp của sinh viên

Tổng quan về quỹ cầu khẩn cấp của sinh viên CDU

Quỹ cầu khẩn cấp cho sinh viên là một sáng kiến ​​của Ban điều hành Khoa và Thượng viện Học viện CDU nhằm giúp sinh viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính tại CDU và cần tiền ngay từ đầu học kỳ mùa thu nhưng sẽ không nhận được khoản giải ngân hỗ trợ tài chính quỹ cho đến khoảng một tháng sau khi học kỳ 2019 mùa thu bắt đầu, do chính sách CDU hiện tại.

Ban đầu, các quỹ cầu sẽ được giải ngân cho sinh viên dưới dạng khoản vay vi mô khoảng $ 250. Những khoản tiền này có thể được sử dụng để mua sách hoặc đồ dùng cho các khóa học hoặc cho các nhu cầu thiết yếu khác của sinh viên vào đầu học kỳ. Các khoản vay từ quỹ sẽ được người nhận hoàn trả sau khi các giải thưởng hỗ trợ tài chính được giải ngân, để Quỹ cầu khẩn cấp cho sinh viên có sẵn để sử dụng cho các sinh viên tương lai.

Thượng viện học thuật và FEB có kế hoạch tăng $ 10,000 vào mùa thu 2019 và sẽ tiếp tục gây quỹ ngay cả khi mục tiêu gây quỹ ban đầu được đáp ứng, để có thể đạt được hai mục tiêu kéo dài:

  • Kéo dài mục tiêu 1. Khả năng cung cấp một vài khoản vay lớn hơn có thể đáp ứng các nhu cầu đắt tiền hơn như tiền thuê nhà một tháng.
  • Kéo dài mục tiêu 2. Khả năng cung cấp các điều khoản nhỏ không nhằm mục đích hoàn trả cho những sinh viên có thể cần chúng.

Kể từ tháng 7 17, 2019, gây quỹ đứng ở mức $ 6,860.

Thượng viện học thuật sẽ làm việc với Viện trợ tài chính, tài chính, Văn phòng nhà cung cấp và Văn phòng tiến bộ chiến lược để giải ngân tiền cho các sinh viên đủ điều kiện. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với chính phủ Sinh viên CDU để đánh giá tác động của Quỹ và cải thiện khi cần thiết. Quá trình đăng ký và nhận các khoản giải ngân của Bridge Bridge nhằm mục đích không gây đau đớn nhất có thể cho các sinh viên đủ điều kiện.

Đủ điều kiện cho các khoản vay từ Quỹ Bridge:

Sinh viên CDU được Tổ chức Hỗ trợ Tài chính xác định là có nhu cầu tiềm năng, sử dụng Chi phí tham dự Thông tin đóng góp dự kiến ​​của gia đình từ FAFSA (Đơn xin miễn phí hỗ trợ sinh viên liên bang).

[Lưu ý: Vì CDU hiện đang điều hành một thí điểm để đánh giá việc bắt đầu giải ngân học kỳ cho hỗ trợ tài chính cho sinh viên Trợ lý Bác sĩ (PA), sinh viên PA không đủ điều kiện cho nỗ lực quỹ cầu hiện tại.]