Chương trình và đánh giá

Ủy ban về Chương trình và Đánh giá hướng dẫn việc thực hiện các chính sách tạo điều kiện cho việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, chương trình đại học và hiệu quả. Điều lệ của ủy ban bao gồm: (i) giám sát các tiêu chuẩn quốc gia trong đánh giá kết quả học tập của học sinh, (ii) đảm bảo rằng kế hoạch đánh giá chương trình và cấp đại học được gắn với mục tiêu học tập của sinh viên trên toàn trường, (iii) hoặc kế hoạch đánh giá toàn trường dựa trên kế hoạch chiến lược và học thuật của trường đại học, (iv) đưa ra các đề xuất cải tiến cơ sở hạ tầng của trường để hỗ trợ học sinh hiệu quả và đánh giá học tập phù hợp của học sinh, và (v) xem xét và đưa ra khuyến nghị chương trình giảng dạy và đề xuất. Ủy ban cũng xem xét và đề xuất pháp luật cho Hội đồng về việc thành lập, sửa đổi và hủy bỏ tuyển sinh, hỗ trợ tài chính, thay đổi chương trình giảng dạy và yêu cầu về bằng cấp của các ban ngành, trường cao đẳng và chương trình giảng dạy.

Quy trình xét duyệt thay đổi ngoại khóa của Thượng viện

Thành viên ủy ban 2019 - 2021

Magda A. Shaheen, Tiến sĩ, MPH, MS, FACE, Chủ tịch
Phó Giáo sư
Khoa phẫu thuật, COM

Shahrzad Bazargan-Hejazi, PhD
Giáo sư
Khoa Tâm thần học
Chủ tịch, Nghiên cứu sinh viên y khoa
Giám đốc nghiên cứu, Chương trình đào tạo cư trú tâm thần, COM

Shanika Boyce, MD, FAAP
trợ lý Giáo sư
Khoa Nhi, COM

Monica G. Ferrini, Tiến sĩ
Phó Giáo sư
Chủ tịch, Khoa Khoa học Sức khỏe & Đời sống, COSH

Ma Recanita Jhocson, MSN, NP-C, BSN, RN, LNC,
Giám đốc, chương trình FNP
trợ lý Giáo sư
FNP, SƠN

Glenda Lindsey, MD
trợ lý Giáo sư
Khoa Nhi, COM

Mariles Rosario, MSN, NP-C, RN
Trợ lý Giám đốc Chương trình FNP
Trợ lý giáo sư, SƠN