Carl A. McLaney, MPACarl A. McLaney, MPA

Phó chủ tịch hành chính và cơ sở hạ tầng

Carl A. McLaney, MPA, là Phó Chủ tịch Tài chính kiêm Giám đốc Kinh doanh tại Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew (CDU). Được bổ nhiệm vào năm 2015, ông McLaney giám sát các bộ phận / đơn vị Tài chính, Nhân sự, Quản lý Rủi ro, An toàn Khuôn viên, Hệ thống Thông tin, Cơ sở vật chất, Chánh Văn phòng Kế hoạch và Ngân sách, và các chức năng kinh doanh và bất động sản của Trường. Ông McLaney có bằng Thạc sĩ Quản trị Công tại Đại học Nam California, Trường Chính sách Công Sol Price; và lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Bang San Francisco, Khoa Nghiên cứu Truyền thông.

Được bổ nhiệm vào năm 2008, ông McLaney trước đây từng là Phó Giám đốc Văn phòng Kế hoạch và Phát triển Y tế Toàn bang, Bộ phận Bảo hiểm Khoản vay Thế chấp Cal-Mortgage. Chương trình Cal-Mortgage có danh mục cho vay khoảng 1.8 tỷ đô la và có thẩm quyền bảo đảm các khoản vay lên đến 3 tỷ đô la. Ông McLaney có một bề dày thành tích về khả năng lãnh đạo, với kỹ năng quản trị vững vàng, sự nhạy bén trong kinh doanh và tài chính. Với tư cách là Phó Giám đốc, ông đã phê duyệt hơn 1.5 tỷ đô la tài trợ cho dự án cơ sở chăm sóc sức khỏe và giám sát việc tăng hơn 30 triệu đô la trong số dư quỹ của Chương trình. Ông McLaney có chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính bất động sản, phát triển các cơ sở dân cư và chăm sóc sức khỏe, tài chính trái phiếu và tăng cường tín dụng, và hoạt động kinh doanh của các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

Trước khi đến Cal-Mortgage, ông McLaney từng là Trợ lý Đặc biệt cho Giám đốc Điều hành của Chương trình Nhà ở Xa lộ Thế kỷ ở khu vực Los Angeles rộng lớn hơn. Chương trình Nhà ở đã bổ sung hơn 8,000 đơn vị nhà ở giá rẻ vào các cộng đồng Los Angeles. Trong nhiệm kỳ của mình với Chương trình Nhà ở, ông McLaney đã làm việc về việc phân bổ các dự án phát triển nhà ở cho một gia đình và nhiều gia đình, tài trợ cho phát triển nhà ở cho nhiều gia đình và tài trợ cho các dự án sử dụng đặc biệt. 

Sự tham gia vào cộng đồng và các thành tích học tập khác của ông McLaney bao gồm: Đại học California, Ban Cố vấn Giáo dục và Nghiên cứu Davis, Giảm Chênh lệch Sức khỏe; Mạng lưới Y tế Da đen California, Thành viên Hội đồng quản trị; Những người ủng hộ người da đen trong dịch vụ của Bang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Toàn Bang; Liên minh Quyền Dân sự California, Thành viên Tổ chức; USC / Sierra Health Foundation Leadership Program, Cựu sinh viên; và Chương trình thiểu số USC về Tài chính và Phát triển Bất động sản, Cựu sinh viên. Ông McLaney cũng từng là thành viên của Ban Cố vấn Cộng đồng Trung tâm Y tế UC Davis và là cựu Đồng chủ tịch của Cộng đồng Tổ chức Thung lũng Sacramento.