Công nghệ Thông tin

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Trợ giúp

Bộ phận trợ giúp của Hệ thống thông tin Charles Drew cung cấp điện thoại, web và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho cộng đồng trường. Tất cả các cuộc gọi được ghi lại và theo dõi để đảm bảo dịch vụ tốt. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho cả phần cứng và phần mềm, cũng như kết nối mạng (Cáp, công tắc, bộ định tuyến) và điện thoại.

Số điện thoại Helpdesk: (323) 563-4990

Đăng nhập một lần (SSO)

Gửi đơn đặt hàng công việc bằng cách gửi email cho chúng tôi