Tin tức

Sự kiện sắp tới


CDU-OFDA đã giành được giải thưởng tài trợ quốc gia từ chương trình hợp tác “Xuất sắc trong Hướng dẫn Trực tuyến” mà Quỹ Cao đẳng Thurgood Marshall (TMCF) và Hiệp hội các nhà giáo dục đại học và cao đẳng (TRA) cung cấp cơ hội miễn học phí cho sáu mươi giảng viên CDU được lựa chọn để đạt được chứng chỉ giảng dạy quốc gia.
CDU đã là thành viên của Các vấn đề Chất lượng kể từ ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX. Nó là để tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng của chúng tôi trong việc dạy và học trực tuyến và kỹ thuật số.

Các chương trình phát triển khoa cho Nhóm thuần tập các nhà giáo dục khai giảng CDU (2021-2022)

  • Chương trình huấn luyện theo hướng dữ liệu tự chủ dành cho người học đã chuyển sang giai đoạn thực tập Bước 3.
  • Chương trình Giảng dạy Hiệu quả Dựa trên Bằng chứng ACUE đã tiến triển để hoàn thành chứng chỉ vi mô khối đầu tiên trong “Tạo môi trường học tập hỗ trợ và hòa nhập”.