Tên tôi là Jazmyn Childress, MPH, EdD, và tôi là một sinh viên trong chương trình Thạc sĩ Nhập cảnh tại Trường Điều dưỡng Mervyn M. Dymally. Tôi đã có được đặc quyền để có được nhiều bằng cấp và làm việc trong cả quản trị và giáo dục bệnh viện trước khi quyết định bắt tay vào thay đổi nghề nghiệp thứ ba của tôi.

Các giá trị của lòng trắc ẩn, tính toàn vẹn và khả năng lãnh đạo chỉ là một số giá trị CDU tương tự mà tôi giữ trong tim. Có cơ hội tham gia vào nhiều cơ hội lãnh đạo hơn bằng cách là tiếng nói cho sinh viên và trở lại với cộng đồng trong khi thực hiện nó là một cơ hội chỉ đến một lần trong sự nghiệp của sinh viên. Thật vinh dự khi được đại diện cho hội sinh viên CDU và Trường Điều dưỡng Mervyn M. Dymally.