Bác sĩ Harding Young là một bác sĩ y khoa gia đình được chứng nhận của hội đồng quản trị tại Lynwood, California. Ông hiện đang được cấp phép hành nghề y khoa tại California. Ông đã thực hành trong hơn 30 năm. Tiến sĩ Young có liên kết bệnh viện với Trung tâm Y tế St. Francis, Lynwood, Bệnh viện Y tế PIH, Downey, và Bệnh viện và Bệnh viện Vùng Thung lũng Fountain Valley.

Tiến sĩ Young đã nhận được các giải thưởng sau đây từ Vitals, một công cụ tìm kiếm trực tuyến để hỗ trợ trong việc lựa chọn các bác sĩ tốt nhất: Giải thưởng Choice của bệnh nhân trong 2010, 2011, 2014 và 2016; và giải thưởng công nhận bác sĩ từ bi trong 2014.

Tiến sĩ Young tốt nghiệp từ Trường Y học Morehouse, và được đào tạo cư trú tại Trung tâm Y tế King Drew.