Ban Quản Trị

David M. Carlisle, MD, PhD

David M. Carlisle, MD, PhD

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Hiện đang phục vụ từ năm 2011 với tư cách là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Đại học Y khoa Charles R. Drew (CDU) và Khoa học ở khu vực Watts-Willowbrook của Quận Los Angeles, Tiến sĩ Carlisle là một tác giả đã xuất bản về chính sách y tế, chất lượng chăm sóc, đa dạng giáo dục y tế và xóa bỏ chênh lệch sức khỏe. Là một chuyên gia Nội khoa được hội đồng chứng nhận, công việc lâm sàng của anh ấy luôn xoay quanh việc chăm sóc những người không được phục vụ.

Chủ tịch Carlisle tốt nghiệp Đại học Wesleyan, chuyên ngành hóa học. Sau đó, ông lấy bằng Y khoa tại Đại học Brown, Thạc sĩ Y tế Công cộng và Tiến sĩ Nghiên cứu Dịch vụ Y tế từ Trường Y tế Công cộng Fielding UCLA. Ông đã hoàn thành học bổng Chương trình Học bổng Lâm sàng của Quỹ Robert Wood Johnson tại Trường Y David Geffen tại UCLA vào năm 1990.

Tiến sĩ Carlisle đã liên kết với Khoa Y của UCLA trong khoảng 1998 năm, trở thành Phó Giáo sư tại nhiệm năm XNUMX. Ông hiện là Giáo sư Y khoa và Sức khỏe Cộng đồng tại CDU và là Giáo sư Y khoa Phụ tá tại UCLA.

Tổng thống Carlisle từng là Giám đốc Văn phòng Kế hoạch và Phát triển Y tế Toàn tiểu bang trong 2000 năm (2011-XNUMX) dưới thời Thống đốc Grey Davis, Thống đốc Arnold Schwarzenegger, và Thống đốc Jerry Brown. Dưới sự lãnh đạo của ông, OSHPD đã công bố các báo cáo bất bình đẳng về sức khỏe lần đầu tiên, tăng cơ hội trả học bổng và khoản vay cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế cam kết hành nghề tại các cộng đồng thiếu đại diện, thiếu nguồn lực và không được phục vụ, đồng thời quản lý thành công các chương trình an toàn động đất bệnh viện cũng như các chương trình bảo hiểm cho vay cơ sở y tế .

Năm 2007, Tiến sĩ Carlisle trở thành Nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Công vụ Luskin của UCLA và hiện nay cũng là thành viên của Hội đồng Cố vấn của Trường Y tế Công cộng Fielding UCLA. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Lực lượng Lao động Y tế Tương lai của California. Năm 2018, ông được bổ nhiệm vào Ban Quản trị của Quỹ Chăm sóc Sức khỏe California, là thành viên của Ban Cộng đồng Y tế Futuro, và là thành viên sáng lập của Ban BioscienceLA.

Tiến sĩ Carlisle đã sống ở Los Angeles và Sacramento trong gần 40 năm. Anh ta đã kết hôn với Tiến sĩ Sylvia Carlisle và họ có với nhau hai người con, David và Aimee, đều là luật sư bào chữa.