Thông báo

Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU) cam kết cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Thông báo này cho biết cách CDU thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin được gửi hoặc thu thập khi truy cập trang CDU hoặc các trang do CDU lưu trữ. 
Đây là một thông báo chung về quyền riêng tư và có thể được bổ sung bởi một đơn vị CDU có tuyên bố cụ thể hơn về cách nó thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP
Bằng cách truy cập trang web CDU, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng hợp lý (PII) về bạn. PII bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, chi tiết nhân khẩu học, vị trí địa lý và các thông tin khác.

SỬ DỤNG COOKIES
CDU sử dụng cookie để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào trang web bằng cách thu thập tập thể thông tin nhận dạng phi cá nhân khi bạn truy cập trang web của Trường. Cookie thu thập thông tin giới hạn về bạn và thông tin trang web của bạn mà hệ thống của chúng tôi có thể lưu trữ và thu hồi để cung cấp cho nội dung trang web CDU hoặc hoặc cho các trang web trước đây bạn đã truy cập, để giúp bạn điều hướng trang web CDU dễ dàng hơn. Cookie cũng có thể được sử dụng để theo dõi trang web trước đó bạn đã truy cập trước khi truy cập CDU. Cookie có thể vẫn còn trong trình duyệt của bạn cho đến khi chúng hết hạn hoặc bạn xóa chúng và những cookie khác sẽ bị xóa khi bạn thoát khỏi trang web của chúng tôi và đóng trình duyệt của mình. Bạn cũng có thể từ chối cookie thông qua cài đặt duyệt web của mình. Thông tin bổ sung về cookie có thể được tìm thấy tại www.allaboutcookies.org.
CDU có thể cung cấp các liên kết đến các trang bên ngoài nhưng không chịu trách nhiệm về cookie hoặc các quy định về quyền riêng tư của các trang bên thứ ba này.

THU THẬP VÀ THEO DÕI KHÁC
CDU giám sát tất cả các điểm lưu lượng và dữ liệu trên trang web của mình. Điều này bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP) (, hệ điều hành của máy tính (PC hoặc Mac), trình duyệt (Edge, Firefox, Chrome) và lịch sử trình duyệt có thể bị giới hạn.
CDU có thể đánh giá dữ liệu tổng hợp (không phải PII) này để đánh giá sự tương tác và trải nghiệm của khách truy cập với trang web từ các địa chỉ IP công cộng. Dữ liệu không phải PII có thể được sử dụng hoặc chia sẻ với các đơn vị hoặc chi nhánh bên ngoài mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ví dụ như việc sử dụng các công cụ phân tích web để đánh giá giao diện của khách truy cập với trang web CDU và xu hướng sử dụng để cải thiện bảo mật, hiệu suất và nội dung của các trang web của chúng tôi.
CDU thường xuyên tổ chức và tổ chức các sự kiện mở cửa cho công chúng và có thể yêu cầu những người tham dự tiềm năng cung cấp thông tin nhất định thông qua trang web của mình. Thông tin cá nhân được cung cấp bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ không được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của cá nhân hoặc tổ chức đó. Thông tin như tên, thông tin liên hệ hoặc các số nhận dạng khác có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, tiếp thị nội bộ và mục đích phát triển. 
Thông tin thanh toán hoặc tài chính sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích mà nó được cung cấp, ví dụ như mua vé hoặc hàng hóa, quyên góp hoặc thanh toán.
PII có thể được tiết lộ về bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Tiết lộ là do bạn cho phép hoặc yêu cầu;
  • Để hoàn thành một lần gửi hoặc giao dịch do bạn thực hiện;
  • Để tuân thủ luật pháp, quy định, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án;
  • Để bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào của trường đại học bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản thỏa thuận, hoặc bất kỳ quyền tài sản nào khác, hoặc để bảo vệ quyền riêng tư hoặc an toàn của người dùng hoặc những người khác;
  • Như được xác định khác trong thông báo này hoặc bất kỳ thông báo bảo mật cụ thể nào khác từ một đơn vị CDU.

GDPR
Các cá nhân sống trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có thể có các quyền nâng cao đối với việc truy cập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến truy cập dữ liệu và tính di động; thu thập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu của bạn; và quyền yêu cầu CDU xóa dữ liệu của bạn ngoại trừ thông tin CDU được yêu cầu lưu giữ theo luật, quy định hoặc ủy quyền pháp lý khác. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu của mình trong một số trường hợp hạn chế. Vui lòng liên hệ với CDU nếu có bất kỳ yêu cầu nào. Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến Người giám sát dữ liệu Châu Âu (Xem https://edpb.europa.eu/edpb_en )

Bản sửa đổi thông báo quyền riêng tư
CDU có thể sửa đổi Thông báo về Quyền riêng tư này theo ngày ghi trên thông báo và có quyền làm như vậy. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ
Liên hệ với CDU nếu có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tại Audandcompliance@currentu.edu