Chương trình giảng dạy RN-BSN

Chương trình từ RN đến BSN hiện cung cấp các bài hát đồng thời và có quan hệ đối tác với Compton College và Los Angeles Southwest College.

Mùa xuân đồng thời Compton

Compton mùa thu đồng thời

Mùa xuân đồng thời LASW

Compton mùa thu đồng thời

Chương trình sau cấp phép