Các câu hỏi thường gặp

  • Chương trình RN đến BSN sẽ mất bao lâu?

Hầu hết các sinh viên sẽ hoàn thành chương trình trong mười hai đến mười lăm tháng.

  • Tôi có thể làm việc trong khi tôi đang ở trong chương trình RN đến BSN không?

Đi học đòi hỏi thời gian học tập đáng kể. Chúng tôi khuyến khích mỗi sinh viên đánh giá khả năng làm việc, học tập và cân bằng các cam kết khác.

  • Khi nào lớp học gặp nhau?

Hầu hết các lớp học đáp ứng hàng tuần.

  • Cơ hội được nhận vào chương trình RN vào BSN của tôi là bao nhiêu?

Hầu hết các sinh viên đáp ứng các yêu cầu nhập học chương trình tối thiểu bao gồm GPA 2.5 tối thiểu, và cũng đáp ứng các yêu cầu nhập học đại học sẽ được nhận vào chương trình. Xem yêu cầu nhập học tại đây https://www.cdrewu.edu/SON/RN-BSN/AdmissionsRequirements