Kỳ thi chứng chỉ FNP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành FNP đủ điều kiện tham gia kỳ thi chứng nhận từ Trung tâm Chứng nhận Y tá Hoa Kỳ (ANCC) để lấy chứng chỉ FNP-BC; hoặc tham gia kỳ thi chứng chỉ thông qua Hiệp hội các bác sĩ y tá Hoa Kỳ (AANP) để đạt được chứng chỉ NP-C.

Quy trình cấp phép và chứng nhận FNP

Chứng nhận ANCC

Chứng nhận AANP