Cơ hội tài trợ nghiên cứu

Các 2 NOSIs nghiên cứu COVID-19 dành riêng cho NCI hiện đã được xuất bản trong Hướng dẫn NIH:

Từ NIMHD: KHÔNG MD-20-019 Thông báo về lợi ích đặc biệt (NOSI): Bổ sung cạnh tranh và hành chính cho tác động của sự bùng phát COVID-19 đối với sự chênh lệch về sức khỏe và thiểu số https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-MD-20-019.html

Liên kết tài nguyên cộng đồng

Liên kết Tài nguyên