Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew theo dõi Ngày Nhận thức về bạo lực súng quốc gia

Lãnh đạo Curbing Gun Violence ở Los Angeles tham gia vào cuộc hội thoại