Chương trình LVN-RN

Hội đồng điều dưỡng đã đăng ký yêu cầu rằng bất kỳ chương trình cấp phép trước nào đều cung cấp tùy chọn 30 đơn vị cho các y tá dạy nghề được cấp phép. Tùy chọn này dành cho các LVN có bằng tú tài và muốn tham gia các khóa học để chuẩn bị cho kỳ thi NCLEX-RN. Bất kỳ ai quan tâm đến tùy chọn này nên liên hệ với Trường Điều dưỡng / Quản lý Tuyển sinh để biết thêm chi tiết.