Tổng thống Shequila Smith 

Tổng thống
Shequila Smith, đoàn quân ELM 18

Sarah Golshani 

Phó Chủ Tịch
Sarah Golshani, Nhóm ELM 17

  Châu báu
Oyindamola Bangbose, đoàn quân ELM 18
  Châu báu
Tiffani Throne, ELM thuần tập 18
  Đại diện điều dưỡng đột phá
Elsie Iwegbu, Nhóm ELM 17
  Ủy ban chương trình học
YaOlie Drammeh, Đội quân ELM 18
Chinyere Oke, đoàn quân ELM 18
Ana Carlos, đoàn quân ELM 18
  Đại diện công tác sinh viên
Raheemat Adamson, ELM đoàn hệ 18
Chidinma Ezeobiagwu, Nhóm ELM 18