Hiệp hội điều dưỡng sinh viên quốc gia (NSNA)

Tại trường Điều dưỡng Mervyn M. Dymally, mọi sinh viên Thạc sĩ Điều dưỡng nhập học sẽ tự động được đăng ký làm thành viên và nhận được rất nhiều lợi ích thành viên như đăng ký hàng năm vào Imprint, tạp chí chính thức của NSNA, hỗ trợ nghề nghiệp, cơ hội cố vấn, v.v. Ngoài ra, hiệp hội cung cấp các giải thưởng và vị trí đại diện cho sinh viên thể hiện các kỹ năng lãnh đạo đặc biệt. Thông qua Văn phòng Công tác Sinh viên, các cán bộ sinh viên được bầu vào các vị trí sau: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ, Đại diện Lập pháp, Đột phá cho Đại diện Điều dưỡng, Đại diện Ủy ban Công tác Sinh viên, và Đại diện Ủy ban Chương trình Học thuật. Do đó, sinh viên có thể rèn luyện thêm các kỹ năng lãnh đạo sẽ hữu ích trong thực hành lâm sàng và các cơ hội nghề nghiệp khác mà họ theo đuổi trong tương lai, liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Hiệp hội, cùng với Hiệp hội Y tá Sinh viên California (CSNA), cung cấp cho sinh viên cơ hội đi du lịch và tham dự các hội nghị hàng năm, nơi họ có thể kết nối với các sinh viên và các chuyên gia khác trong lĩnh vực điều dưỡng.