Kỳ thi chứng chỉ PMHNP

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này đủ điều kiện để tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc gia PMHNP thông qua Trung tâm Chứng nhận Y tá Hoa Kỳ (ANCC) để lấy chứng chỉ PMHNP-BC.

Chứng nhận ANCC