Công nghệ Radiologic

Nhiệm vụ chính của một nhà công nghệ phóng xạ bao gồm thiết bị chụp ảnh hoạt động, đảm bảo an toàn bức xạ từ phơi nhiễm không cần thiết cho công chúng và bản thân họ.

Các nhà công nghệ thực hiện các quy trình lâm sàng để tạo ra các nghiên cứu X-ray để chẩn đoán và điều trị chấn thương và bệnh tật.

Các nhiệm vụ khác bao gồm tuân thủ HIPPAA, quản lý tài chính, bảo vệ các quyền của bệnh nhân và duy trì hồ sơ y tế.

Các nhà công nghệ cũng định vị bệnh nhân, xác định các yếu tố kỹ thuật an toàn, xử lý hình ảnh và hỗ trợ trong việc thực hiện các quy trình chụp ảnh tiên tiến và bắt đầu các kỹ thuật hỗ trợ cuộc sống cơ bản khi cần thiết.

Các nhà công nghệ quang học cung cấp dịch vụ bệnh nhân bằng cách sử dụng thiết bị hình ảnh theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Năng lực chuyên môn đòi hỏi các nhà công nghệ quang học áp dụng kiến ​​thức về giải phẫu học, sinh lý học, định vị, kỹ thuật chụp X quang và bảo vệ bức xạ để tạo ra hình ảnh cơ thể.

Các nhà công nghệ phóng xạ phải thực hiện các đánh giá độc lập và kỹ năng tư duy phê phán trong việc thực hiện các quy trình hình ảnh và phải có khả năng giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân, các chuyên gia y tế khác và công chúng.

Sinh viên tốt nghiệp có đủ điều kiện để thực hành như các nhà công nghệ radiologic sau khi hoàn thành thành công các kỳ thi chứng nhận (ARRT, CRT và Fluoroscopy).