Quan tâm đến việc trở thành một giới?

Hoàn thành Mẫu giới. Nhấp vào đường dẫn để đọc bài viết về cách thứcKết hợp sinh viên vào phòng khám có thể liên quan đến cả năng suất lâm sàng và giá trị giáo dục được cải thiện"

Tài nguyên bổ sung cho giới lâm sàng.

Xin lưu ý các tài nguyên này là để bạn tham khảo. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm hoặc truy cập vào các tài liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cdupa@crogenu.edu.