Học bổng HRSA-MPH dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (SDS) 

Giải thưởng CDU HRSA-MPH SDS cung cấp cho sinh viên MPH thuộc nhóm thiểu số không đại diện (URM), những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc giáo dục / môi trường và có nhu cầu tài chính, học bổng 60% học phí và lệ phí và $ 1,666 cho đồ dùng giáo dục cho năm đầu tiên nhập học trong chương trình MPH. Việc tiếp tục học bổng phụ thuộc vào việc duy trì tiến bộ học tập đạt yêu cầu và cam kết phục vụ trong các cộng đồng chưa được phục vụ về mặt y tế sau khi tốt nghiệp.
Để biết thêm thông tin về tiêu chí đủ điều kiện và các yêu cầu đăng ký, vui lòng gửi email cho Tiến sĩ Sondos Islam, Điều tra viên Nguyên tắc HRSA-MPH-SDS, và Chủ tịch Bộ Y tế Công cộng Đô thị, theo địa chỉ sondosislam@cửau.edu.