Yêu cầu nhập học

 • Chứng tỏ sự quan tâm theo đuổi nghề y
 • Thể hiện sự quan tâm khi làm việc với các cộng đồng có nguồn lực hạn chế
 • Điểm trung bình tối thiểu là 3.5 trên thang điểm 4.0 (nộp bảng điểm chính thức)
 • Điểm SAT tối thiểu 900 hoặc điểm ACT là 22
 • Chấp nhận CDU (bạn có thể nộp đơn đồng thời)
 • Hoàn thành ứng dụng
 • 2 Thư giới thiệu (1 giáo viên trung học, 1 giáo viên chuyên nghiệp)
 • Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)
 • Phỏng vấn (thông qua Zoom vào ngày 25 tháng 2020 năm XNUMX)
 • Học sinh được chọn vào tháng Năm mỗi năm học
 • Tốt nghiệp trung học (phải nộp bảng điểm cập nhật trước khi đăng ký)