Yêu cầu nhập học

  • Chứng tỏ sự quan tâm theo đuổi nghề y
  • Thể hiện sự quan tâm khi làm việc với các cộng đồng có nguồn lực hạn chế
  • Chấp nhận CDU (bạn có thể nộp đơn đồng thời)
  • Hoàn thành ứng dụng
  • 2 Thư giới thiệu (1 giáo viên trung học, 1 giáo viên chuyên nghiệp)
  • Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)
  • Học sinh được chọn vào tháng Năm mỗi năm học
  • Tốt nghiệp trung học (phải nộp bảng điểm cập nhật trước khi đăng ký)