Thiếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại California

Sức khỏe và phúc lợi của người dân California bị tổn hại bởi cả sự thiếu hụt lực lượng lao động y tế đáng kể và sự không phù hợp ngày càng tăng giữa nhu cầu dân số và các dịch vụ có sẵn.

Quan tâm đặc biệt: 

  • Cung cấp không đầy đủ các chuyên gia y tế và nhân viên tuyến đầu, đặc biệt là trong chăm sóc chính, phòng ngừa, sức khỏe hành vi và các dịch vụ liên quan đến lão hóa 
  • Phân bố địa lý mất cân bằng, có quá ít nhân viên y tế ở khu vực nông thôn và thành thị nội thành, và tình trạng thừa cung của một số loại công nhân ở khu vực thành thị
  • Sự phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ hạn chế giữa nhà cung cấp và dân cư 
  • Rào cản sử dụng đầy đủ nhân viên y tế và đổi mới công nghệ
     

Ủy ban lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe tương lai California, 2019

https://www.chcf.org/wp-content/uploads/2017/12/PDF-CaliforniaPhysiciansQRG2017.pdf

A