Đăng ký vào Học viện tiền Y khoa CDU

Chúng tôi hiện đang chấp nhận đơn đăng ký cho Học viện tiền y khoa CDU cho học kỳ mùa thu 2020.

Vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi để nộp đơn cho Học viện tiền Y khoa CDU.

Tất cả các tài liệu cần thiết bao gồm bảng điểm (không chính thức ok trước khi phỏng vấn) và thư giới thiệu phải được gửi qua email đến Premed@cdrewu.edu.

Các cuộc phỏng vấn sẽ được cung cấp trên cơ sở luân phiên. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi đơn đăng ký càng sớm càng tốt.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Học viện tiền Y khoa CDU!
Chúng tôi mong muốn giúp bạn đạt được ước mơ trở thành một nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe.