Câu Hỏi Thường Gặp

Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine là gì?
Chương trình dài bao lâu?
Chương trình bao nhiêu tiền?
Ai đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình?
Chương trình có mở cửa cho sinh viên quốc tế không?
Chương trình có mở cho tất cả sinh viên nghề nghiệp trước sức khỏe không?
Tôi có phải hoàn thành bất kỳ khóa học khoa học nào để đăng ký không?
Tôi có thể chọn chỉ thực hiện một số hoạt động thông qua Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine và trả một khoản phí giảm không?
Tôi có thể tham gia vào các hoạt động của chương trình ngay cả khi tôi không phải là một sinh viên sau thời kỳ Bacc không?
Tôi có thể trì hoãn ngày bắt đầu chương trình của mình không?
Có các khóa học cụ thể cần thiết để hoàn thành chương trình không?
Tôi có nhận được bằng cấp ở cuối chương trình không?
Tôi có thể làm việc toàn thời gian khi ghi danh vào chương trình không?
Chương trình có cung cấp nhiều hơn các khóa học tiên quyết không?
Tôi có thể yêu cầu thời gian nghỉ từ chương trình vì lý do cá nhân hoặc trường hợp khẩn cấp không?
Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine có thỏa thuận liên kết với bất kỳ trường y nào không?
Làm cách nào để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình?

Q: Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine là gì?

A: Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine là một chương trình mới, nghiêm ngặt tại CDU được thiết kế cho sinh viên y khoa để tăng cường cơ hội được nhập học vào trường y khoa.

Q: Chương trình kéo dài bao lâu?

A: Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine là một chương trình 12 tháng được hoàn thành trong ba nhiệm kỳ (Mùa thu, Mùa xuân và Mùa hè). 

Q: Chương trình bao nhiêu tiền?

A: Học phí cho chương trình là $ 578 một đơn vị. * Ngoài ra, còn có Phí Chương trình là $ 5,000 mỗi kỳ. Học sinh trong chương trình phải thi tối thiểu 24 đơn vị, tối đa là 36 đơn vị.

Q: Ai đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình?

A: Vui lòng truy cập vào Tab Đủ điều kiện của người đăng ký để xem các yêu cầu đủ điều kiện cho chương trình này.

Q: Chương trình có mở cửa cho sinh viên quốc tế không?

A: Vâng. Chương trình này dành cho sinh viên quốc tế. Vui lòng truy cập sinh viên quốc tế để tìm hiểu thêm thông tin về việc nộp đơn xin CDU. 

Q: Chương trình có mở cho tất cả sinh viên nghề nghiệp trước sức khỏe không?

A: Không. Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU chỉ dành cho các sinh viên quan tâm đến việc nộp đơn vào trường y khoa.

H: Tôi có phải hoàn thành bất kỳ khóa học khoa học nào để đăng ký không?

A: Không. Người nộp đơn không phải có bất kỳ khóa học khoa học nào để đăng ký. Các khóa học bắt buộc chỉ áp dụng là tiếng Anh (năm 1) và Calculus (năm 1; ½ tính toán, ½ thống kê cũng sẽ được chấp nhận).

H: Tôi có thể chọn chỉ thực hiện một số hoạt động thông qua Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine và trả một khoản phí giảm không?

A: Không. Học sinh đăng ký tham gia chương trình được yêu cầu tham gia tất cả các chương trình hoạt động để hoàn thành chương trình. Ngoài ra, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành học phí và lệ phí Như được liệt kê.

H: Tôi có thể tham gia vào các hoạt động của chương trình ngay cả khi tôi không phải là sinh viên sau thời kỳ Bacc không?

A: Không. Chỉ những học sinh ghi danh vào Chương Trình Chứng Chỉ Tú Tài Nâng Cao của CDU mới có thể tham gia vào các hoạt động của chương trình.

H: Tôi có thể trì hoãn ngày bắt đầu chương trình của mình không?

A: Không. Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine không cho phép trì hoãn ngày bắt đầu chương trình. Sinh viên đăng ký chương trình bắt buộc phải bắt đầu chương trình trong suốt chu kỳ mà họ đăng ký. Những sinh viên không thể hoặc chọn không bắt đầu chương trình sẽ phải đăng ký lại và sẽ bị mất bất kỳ khoản tiền ký quỹ nào được thanh toán.

Q: Có các khóa học cụ thể cần thiết để hoàn thành chương trình không?

Đáp: Học sinh có thể linh hoạt học tất cả hoặc một số môn học tiên quyết cần thiết để nộp đơn vào trường y khoa. Chương trình cũng cung cấp các khóa học khoa học phân cấp cao hơn. Học sinh được yêu cầu phải hoàn thành tối thiểu đơn vị 24, tối đa là đơn vị 36 trong chương trình. Ngoài các khóa học, có các buổi hội thảo bắt buộc, các hoạt động và các buổi tư vấn cần thiết để hoàn thành chương trình.

Q: Tôi có nhận được bằng cấp ở cuối chương trình không?

Đ: Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU không phải là một chương trình cấp bằng. Tuy nhiên, những sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ nhận được thư Ủy ban và Giấy chứng nhận Hoàn thành. Học sinh hoàn tất thành công chương trình cũng sẽ được ghi nhận trong tập sách chương trình Bắt đầu của Đại học và sẽ nhận được một cuộc phỏng vấn được đảm bảo với Chương trình Giáo dục Y khoa CDU / UCLA.

Q: Tôi có thể làm việc toàn thời gian khi ghi danh vào chương trình không?

A: Học sinh phải chuẩn bị để dành khoảng 30-40 một tuần cho chương trình cho các lớp học, kinh nghiệm phục vụ lâm sàng và cộng đồng, nghiên cứu, hội thảo bắt buộc, chuẩn bị MCAT, các buổi tư vấn và thời gian học cá nhân. Do đó, việc làm toàn thời gian sẽ không thể thực hiện được. Vui lòng truy cập Học phí và Học phí / Hỗ trợ tài chính để biết thêm thông tin về các tùy chọn có sẵn cho sinh viên trong chương trình.

Q: Chương trình có cung cấp nhiều hơn các khóa học tiên quyết không?

A: Vâng. Chương trình này cung cấp nhiều kinh nghiệm được thiết kế để tăng sự thành công trong việc nộp đơn và cuối cùng bước vào một trường y khoa. Những cơ hội này bao gồm chuẩn bị MCAT nghiêm ngặt, tư vấn nghề nghiệp cá nhân, tư vấn học tập, cố vấn sinh viên y khoa, tham dự các hội nghị y khoa, cơ hội nghiên cứu và thực hành phỏng vấn, ngoài cuộc phỏng vấn được đảm bảo cho Chương trình Giáo dục Y khoa Charles R. Drew / UCLA.

H: Tôi có thể yêu cầu thời gian nghỉ từ chương trình vì lý do cá nhân hoặc trường hợp khẩn cấp không?

Đ: Học sinh đăng ký chương trình bắt buộc phải bắt đầu chương trình trong chu kỳ áp dụng. Những sinh viên chọn không bắt đầu chương trình sẽ cần phải nộp đơn xin lại và sẽ bị mất bất kỳ khoản tiền ký quỹ đã thanh toán nào.

Học sinh tích cực ghi danh vào chương trình có thể được nghỉ phép theo quyết định của Giám đốc Chương trình theo từng trường hợp cụ thể.

Q: Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao của CDU trong Pre-Medicine có thỏa thuận liên kết với bất kỳ trường y nào không?

A: Vâng. Chương trình cấp chứng chỉ sau tú tài nâng cao của CDU về Y học tiền dược có các thỏa thuận liên kết với Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Khoa học Y tế Western, Trường Y của Đại học Ross và Đại học Y khoa Antigua. Chương trình không cung cấp đảm bảo sớm hoặc chương trình theo dõi nhanh.

Chương trình cung cấp một cuộc phỏng vấn được đảm bảo cho Chương trình Giáo dục Y khoa CDU / UCLA cho những sinh viên hoàn thành chương trình.

H: Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình bằng cách nào?

A: Vui lòng truy cập Thông tin chương trình hoặc email cdupostbacc@cdrewu.edu để biết thêm thông tin về chương trình.

* Học phí và lệ phí có thể thay đổi.