Trang web lâm sàng 

Tại CDU, trung tâm của chương trình của chúng tôi là một môi trường lâm sàng phân tán, mang đến cho cư dân của chúng tôi những trải nghiệm đa dạng trong một loạt các môi trường. Do đó, cư dân của chúng tôi được đào tạo về các hệ thống học tập và các chuyên ngành có thể định hình sở thích nghề nghiệp sau đại học của họ. Đây là các trang web xoay vòng hiện tại của chúng tôi.

Trung tâm sức khỏe tâm thần Augustus F. HawkinsSở Sức khỏe Tâm thần Los AngelesHarbour UCLAKedren

ResnickHệ thống chăm sóc sức khỏe VA Long Beach

RanchoTây Trung bộ