Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về ứng dụng, vui lòng tham khảo các trang Câu hỏi thường gặp về Yêu cầu Ứng dụng và Cách Đăng ký của chúng tôi. Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới.

Alejandra Meneses

Alejandra Meneses, MS
Quản trị viên chương trình cấp cao 
Chương trình cư trú tâm thần
alejandrameneses@cdrewu.edu
(323) 563-9378 | Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059

 

Sabrina Amani

Sabrina Amani, MS
Quản lý chương trình / Chuyên gia giảng dạy 
Học bổng Tâm thần Trẻ em và Vị thành niên
sabrinaamani@crogenu.edu
(323) 563- 4994 | Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059

Tamekia Scott

Tamekia Scott
Trợ lý hành chính
Học bổng Tâm thần Vị thành niên Trẻ em
tamekiascott@currentu.edu
(323) 563- 4994 | Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059