Khoa

Giovanna Pegolo, MD
Giám đốc, Giám đốc nội trú Kedren
Trung tâm Y tế Quận USC-LA, 1997

Matthew Wong, MD
Kedren Psychiatry Faculty
Trung tâm y tế Harbor-UCLA, 2006
Trường Luật Washington, 2010

Susan Shaw, MD
Giám đốc, Thần kinh học
UCLA Trường Y David Geffen, 2007

Cadrin E. Gill, MD
Giám đốc, Chăm sóc chính
Martin Luther King, Jr, Bệnh viện đa khoa, 1979

Shahrzad Bazargan-Hejazi, PhD
Giám đốc, Nghiên cứu cư trú
Đại học bang New York, 1993

Charles Hilliard, PhD
Khoa Tâm thần CDU
Chủng viện Thần học Fuller, 1993